Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.valvea.fi ja on laadittu / päivitetty 30.11.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Kuvien tekstivastineet

Kaikilla käyttäjän kannalta oleellisilla kuvilla ei ole tekstivastinetta. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Lomakkeen syötekenttien nimilaput

Kaikkien lomakkeiden syötekenttiä ei ole yhdistetty nimilappuihin. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Linkkien tarkoitus

Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä linkkitekstistä tai kontekstista. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Toimintavarma: Lomakkeiden toiminnallisuus

Kaikkien lomakkeiden toiminnallisuutta ei voida selvittää ohjelmallisesti. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo